Regulamin

REGULAMIN SKLEPU obowiązujący od dnia 25.12.2014 z późniejszymi zmianami :

I. Postanowienia ogólne

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową http://audio-mix.pl/, zwany dalej „ Sklepem Internetowym ” jest AUDIO-MIX SŁAWOMIR PIOTR KUREK, ul. Jasna 1, 62-510 Konin, NIP: 665-191-42-24, REGON: 311100502, wpisany do rejestru przedsiębiorców CEIDG.
 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@audio-mix.pl lub pod nr. tel.:+48 63 240 69 85.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 6. Właściciel www.audio-mix.pl zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.audio-mix.pl, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
 2. Właściciel –AUDIO-MIX SŁAWOMIR PIOTR KUREK, ul. Jasna 1, 62-510 Konin, NIP: 665-191-42-24, REGON: 311100502.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 5. Newsletter– usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika polegająca na wysyłaniu mu wszelkich informacji o działaniu Sklepu, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 9. Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  • dostęp do sieci Internet;
  • adres poczty email.
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.audio-mix.pl i stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

IV. Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.
 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
 4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.
 5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 6. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
  • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 8. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
  • otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
  • informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
  • zamówienia Produktu.
 9. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail informacje o aktywacji konta wraz z loginem i hasłem do logowania.
 10. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.
 11. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

V. Realizacja zamówień

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie, w godzinach otwarcia.
 2. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.
 3. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego, za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 4. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia po przez wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
 5. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.
 6. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 7. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.
 8. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 9. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
  • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
  • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;
  • wybór formy dostawy i płatności;
  • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
  • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
  • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.
 10. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
 11. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez:
  • wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@audio-mix.pl;
  • telefonicznie ,w godzinach pracy obsługi Sklepu dzwoniąc pod nr tel.:+48 63 240 69 85
 12. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 11., pomijając stronę Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres email.
 13. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 11., powinien podać:
  • nazwę, rozmiar i ilość produktów;
  • imię i nazwisko odbiorcy;
  • dokładny adres dostawy;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • adres e-mail zamawiającego.
 14. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 15. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
  • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
  • opis produktu;
  • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
  • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
  • formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
  • sposób płatności;
  • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;
  • informację o prawie do rękojmi;
  • w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
 16. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.

VI. Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:
  • przelewu bankowego;
  • za pobraniem;
  • zapłaty za pośrednictwem systemu płatności platnosci.pl.
  • płatność ratalna przez Credit Agricole Bank Polska S.A.
 2. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

VII. Ceny

 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
 2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w złotych zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII. Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu, są to:
  • przesyłka kurierska;
  • odbiór osobisty.
 2. Wysyłka następuje w ciągu 24 h po potwierdzeniu dostępności danego produktu.
 3. Termin dostawy to 30 dni, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.
 4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 5. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
 6. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 7. Towary dostarczane są na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

IX. Usługa Newslettera

 1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową, dotyczących działalności Sklepu.
 2. Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter
 4. Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera”.
 5. Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

X.     Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres firma  AUDIO-MIX SŁAWOMIR PIOTR KUREK, ul. Jasna 1, 62-510 Konin, adres email: sklep@audio-mix.pl.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: firma AUDIO-MIX SŁAWOMIR PIOTR KUREK, ul. Jasna 1, 62-510 Konin.
 3. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  • świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
  • listownie na adres: AUDIO-MIX SŁAWOMIR PIOTR KUREK, ul. Jasna 1, 62-510 Konin,
  • elektronicznie na adres: sklep@audio-mix.pl
  • telefonicznie, nr tel.:+48 63 240 69 85

XI. Prawo Konsumenta do rękojmi

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
  • listownie na adres: AUDIO-MIX SŁAWOMIR PIOTR KUREK, ul. Jasna 1, 62-510 Konin,
  • elektronicznie na adres: sklep@audio-mix.pl
  • telefonicznie, nr tel.:+48 63 240 69 85
 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
 8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 9. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

XII. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących

1.      Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

XIII. Pozostałe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.audio-mix.pl.
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
 5. Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji ( więcej informacji znajduję się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 6. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez Sąd Arbitrażowy lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.
 7. Jeżeli kupującym NIE jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 8. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozpatrzenia reklamacji i dochodzeniach roszczeń. Konsument może skorzystać z polubownego rozwiązania sporów drogą elektroniczną np. za pomocą unijnej platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Pliki do pobrania

XIV. Zużyty sprzęt.

Jeśli kupujesz u nas sprzęt elektryczny lub elektroniczny możesz skorzystać bezpłatnie z opcji „Mam zużyty sprzęt do oddania”.

Dostarczając zamówienie odbierzemy od Ciebie nieodpłatnie zużyty sprzęt, o ile jest on tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższej możliwości:
Prosimy o zaznaczenie opcji „Mam zużyty sprzęt do oddania” podczas składania zamówienia w sklepie internetowym lub poinformowanie o takiej potrzebie pracownika sklepu fizycznego w trakcie dokonywania zakupu – dzięki temu pomożesz nam się przygotować na dodatkowy transport. Jeśli z przyczyn technicznych nie uda się wybrać powyższej opcji - prosimy o przesłanie informacji o chęci skorzystania z nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu poprzez formularz kontaktowy.

Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu realizowany jest w miejscu dostawy nowego sprzętu. Pamiętaj, że w przypadku, w którym nie wykupisz usługi „Wniesienie sprzętu na dowolne piętro” lub innej z usług dodatkowych, transport zakupionego sprzętu zrealizowany będzie przez 1 osobę pod budynek. W takim przypadku, zużyty sprzęt odbierany będzie z tego samego miejsca.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*:

 • Zapewniamy klientom nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 • Dostarczając klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych zapewniamy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 • W sklepach fizycznych o powierzchni co najmniej 400 m2 jest przyjmowany nieodpłatnie bez konieczności zakupu nowego sprzętu zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm.
 • W sklepach fizycznych o powierzchni sprzedaży poniżej 400 m2 zakazane jest zbieranie niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu.
  Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.
 • Pamiętaj również, że:
  zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub innemu podmiotowi uprawnionemu.
  * Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688).


Zobacz, gdzie znajdują się punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Polski: Lista punktów zbierania zużytego sprzętu

 


 

Poniżej REGULAMIN SKLEPU obowiązujący do dnia 24.12.2014 :

I. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Audio-mix.pl dostępnego pod adresem http://www.audio-mix.pl/

2.Regulamin określa w szczególności:

a.rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

b.warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: – wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, – zakaz dostarczania przez Nabywców treści o charakterze bezprawnym,

c.warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, d.tryb postępowania reklamacyjnego.

3.Operatorem i właścicielem Sklepu Audio-Mix.pl jest firma Audio-Mix Sławomir Piotr Kurek z siedzibą przy ul. Jasna 1, 62-510 Konin, NIP 665-191-42-24, REGON 311100502 Tel 63 240 69 85

II. Definicje

1.Sprzedający – Podmiot, o którym mowa w pkt I.3 Regulaminu;

2.Nabywca – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3.Strony umowy sprzedaży – Sprzedający i Nabywca

4.Przedsiębiorca – Nabywca wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

5.Konsument – Nabywca będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.Sklep – Sklep Internetowy Audio-Mix.pl dostępny pod adresem internetowym www.audio-mix.pl

7.Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

8.Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Nabywców Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

9.Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1.W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Nabywca powinien posiadać:

a.Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b.Włączoną obsługę Java Script,

c.Aktywny adres e-mail.

2.Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi


IV. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Nabywcy tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.

2.Nabywca może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.

3.Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

4.W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

a.Imię i nazwisko,

b.Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

c.Numer telefonu.

5.Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

a.Firmę,

b.Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

c.Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

d.Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

e.Numer telefonu.

6.Po dokonaniu rejestracji na podany przez Nabywcę adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Nabywcy i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

7.Sprzedający może odmówić zarejestrowania Nabywcy jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.

8.Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

b. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

c. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

d. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od sprzedającego oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.

9.Nabywca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

10.Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Nabywca nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 1 roku od ostatniej aktywności.

11.Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Nabywcy dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

12.Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a.cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b.działalność Nabywcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c.otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d.uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,

e.Nabywca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f.Nabywca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g.podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości  co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
13. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 12 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

14.Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedającego zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Nabywcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

15.Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedającego ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedającego.

16.Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

17. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.

V. Oferta sklepu

1.Oferta sklepu internetowego Audio-Mix.pl ważna jest na terenie całej Polski.

2.Sklep Audio-Mix.pl realizuje zamówienia na terenie Polski. W przypadku odbiorców zagranicznych, warunki zamówienia będą prowadzone indywidualnie.

3.Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach Sklepu Internetowego audio-mix.pl w chwili składania zamówienia.

4.Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie Audio-Mix.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane w polskich złotych.

5.Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, o ile w opisie produktu nie wskazano inaczej (np. produkty z wyprzedaży).

6.Oferowane przez Sprzedawcę produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych.

7.Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi właścicieli.

8.Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne na magazynie, o czym Nabywca zostanie poinformowany przez pracownika sklepu Audio-Mix.pl
Produkty sprzedawane na witrynie audio-mix.pl stanowią ofertę handlową. Do zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest złożenie zamówienia przez Nabywcę (patrz VI. Składanie zamówienia) oraz jego potwierdzenie (VII. Potwierdzenie i realizacja zamówień).

VI. Składanie zamówienia

1.Zamówienie może złożyć Nabywca. Składanie zamówień w sklepie internetowym Audio-Mix.pl odbywa się poprzez:

-Wypełnienie formularza koszyka zakupów na stronie Sklepu Audio-Mix.pll po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się

-Wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru i dane Nabywcy na adres sklepu sklep@audio-mix.pl

2.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana (godz. 9:00) następnego dnia roboczego.

3.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Audio-Mix Sławomir Piotr Kurek danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.

VII. Potwierdzenie i realizacja zamówień

1.Każde zamówienie złożone w sklepie www.audio-mix.pl jest potwierdzane e-mailem informującym o statusie zamówienia lub telefonicznie w ciągu 72 godzin roboczych. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą zostaje zawarta w chwili otrzymania od Nabywcy odpowiedzi zwrotnej poprzez e-mail lub telefonicznie.

2.W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu, błędny e-mail, brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail), złożone zamówienie nie będzie rozpatrywane i zostanie anulowane w ciągu 72 godzin od momentu jego złożenia. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

3.Średni czas dostawy jest podany na karcie produktu – jest to czas liczony od daty złożenia zamówienia. Jeśli produkt jest dostępny na magazynie to zamówienie jest realizowane w ciągu jednego dnia roboczego (lub po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie, jeżeli została wybrana forma płatności przelew-przedpłata), jeśli czas dostawy wynosi 5-14 dni to produkt musi zostać sprowadzony od dostawcy lub producenta, natomiast jeśli termin realizacji zamówienia wynosi powyżej 14 dni, oznacza to, że produkt jest w procesie produkcji.

4.Niektóre produkty są sprowadzane na specjalne zamówienie wówczas termin realizacji jest podawany indywidualnie.

5.Nabywca jest informowany o wszelkich opóźnieniach związanych z realizacją zamówienia, np. z powodu braku towaru w magazynie. W przypadku zmiany terminu realizacji Nabywca podejmuje decyzję czy wyraża zgodę na zamianę terminu czy też rezygnuje z zakupu za zwrotem wpłaconej kwoty.

6.Umowa sprzedaży towaru może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

7.W momencie wysyłki towaru, klient otrzymuje od sklepu www.audio-mix.pl potwierdzenie nadania paczki wraz z numerem listu przewozowego, dzięki któremu ma możliwość monitorowania przesyłki.

8.Razem z przesyłką dostarczone są: karta gwarancyjna oraz dokumenty zakupu – oryginał faktury VAT.

9.Warunki dostawy dotyczą zamówień realizowanych na terenie Polski. W przypadku odbiorców zagranicznych, zamówienia będą prowadzone indywidualnie.

VIII. Korygowanie i odstąpienie od umowy

1.Na prośbę Nabywcy, przekazaną e-mailem, faksem lub telefonicznie, Sklep Audio-Mix.pl może dokonać zmian/korekty w złożonym zamówieniu o ile przedmiot zamówienia nie został jeszcze wydany kurierowi.

2.Aby sprawdzić stan realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez e-mail, fax lub telefonicznie z pracownikami Sprzedającego, którzy udzielą wszelkich informacji o stopniu zaawansowania realizacji zamówienia. Status zamówienia można również sprawdzić logując się do sklepu Audio-Mix.pl.

3.Zgodnie z Art.7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) Nabywca będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od otrzymania produktu.

4.W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sprzedającego w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

5.Koszt odesłania towaru po odstąpieniu od umowy zgodnie z pkt. 4 powyżej ponosi wyłącznie Nabywca.

6. Zgodnie z art.10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. – Ochrona niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271) Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w sytuacji w której określi on właściwości towaru i taki produkt zostanie wykonany na jego indywidualne zamówienie.

IX. Formy płatności

1.Płatność gotówką przy odbiorze (płatne kurierowi firmy spedycyjnej).

2.Płatność przelewem przed dostawą towaru. Wówczas firma Audio-Mix Sławomir Piotr Kurek wysyła e-mail, na podstawie którego Nabywca dokonuje wpłaty. Przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie sklepu, fakturze Pro Forma lub na konto wymienione w e-mailu potwierdzającym zamówienie.

3.W przypadku wyboru metody płatności przelewem przed dostawą towaru Audio-Mix Sławomir Piotr Kurek rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. Na przelewie w polu Tytułem należy podać numer zamówienia oraz nazwę artykułów zamówionych w sklepie. Należy pamiętać o czasie, niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia.

Z chwilą wpłynięcia należności na konto, sklep audio-mix.pl rozpocznie realizację zamówienia.

X. Gwarancja i reklamacje

1.W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Zaleca się, aby ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi firmy spedycyjnej (kurierowi) obecnemu przy dostawie oraz spisać “Protokół Reklamacji”.

2.W przypadku otrzymania wadliwych towarów zapewniamy Państwu ich wymianę na towary nieuszkodzone, pod warunkiem zgłoszenia wad Sprzedającemu. Wymiana dotyczy produktów niezgodnych z umową a w przypadku, gdy zakupu dokonuje przedsiębiorca – produktów fabrycznie wadliwych. W terminie 14 dni Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji. Czas realizacji reklamacji może wynieść ok 30 dni w zależności od dostępności towaru w magazynach dostawców. Koszty transportu w takich wypadkach ponosi Sprzedający.

3.Każdy zakupiony towar w sklepie audio-mix.pl jest fabrycznie nowy i posiada kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu danej marki produktu na terenie Polski. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku reklamacji towaru, który uległ awarii w normalnych warunkach użytkowania i kwalifikuje się do naprawy, prosimy o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do producenta lub autoryzowanego punktu serwisowego wskazanego w Karcie Gwarancyjnej lub/i na Instrukcji Obsługi. Informacje takie można uzyskać także na stronie internetowej producenta.

4.W przypadku otrzymania niewypełnionej karty gwarancyjnej, należy ją odesłać do siedziby firmy Audio-Mix Sławomir Piotr Kurek. Karta zostanie uzupełniona i niezwłocznie odesłana do Nabywcy.

5.W przypadku reklamacji prosimy przesyłać nam wraz z reklamowanym towarem dokumenty zwrotu towaru. Należą do nich:

– kopia potwierdzenia zamówienia otrzymanego e-mailem

– kopia faktury VAT.

W przypadku uwzględnienia reklamacji w postaci zwrotu ceny zwrot ten nastąpi przelewem, dlatego prosimy o podanie pełnej nazwy, adresu i numeru rachunku bankowego. Dokumenty należy wysłać na adres Audio-Mix Sławomir Piotr Kurek ul. Jasna 1, 62-510 Konin.

6.Sklep gwarantuje zwrot kwoty w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zwrotu i zatwierdzenia reklamacji przez Audio-Mix Sławomir Piotr Kurek, na konto bankowe wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

7.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.)
8.Prawo do złożenia reklamacji przysługuje także odnośnie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

XI. Ochrona danych osobowych

1.Sprzedający zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

3.Nabywca potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

4.Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku składania zamówienia bez dokonywania rejestracji lub za pomocą telefonu lub poczty e-mail.

5.Baza danych osobowych Nabywców podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

6.Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Nabywców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

7.Sprzedający może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Nabywcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a.oznaczenia identyfikujące Nabywcę,

b.oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Nabywca,

c.informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

d.informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

8.Sprzedający nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Nabywców. Sprzedający zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

9.Sprzedający nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Nabywcach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedającemu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.Sprzedający zapewnia Nabywcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

11.Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Nabywcy.

12.Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Nabywcy oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

13.Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Sprzedający usunie dane Nabywcy na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Nabywcy. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Nabywcy po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

XII. Promocje.

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, w szczególności przyjmujących postać bonów podarunkowych. Przeprowadzanie i odwoływanie akcji promocyjnych, nie będzie miało wpływu na umowy już zawarte, a jeszcze niewykonane, a także na zamówienia uczestniczące już w promocji.

2. Nabywca, który dokona zakupu na kwotę wyższą niż 2000 zł (brutto), otrzyma od Sprzedającego bon podarunkowy od sumy zamówienia, z możliwością wykorzystania bonu na kolejne zakupy o wartości 50 zł (brutto). Sprzedający przyznaje bony w zależności od wartości zamówienia brutto, bez uwzględnienia kosztów transportu oraz kosztów związanych ze sposobem płatności.

3. Bon podarunkowy staje się aktywny po zakończeniu realizacji zamówienia tj. po wysłaniu towaru do Nabywcy

4. Bon podarunkowy może zostać wykorzystany przy kolejnym zamówieniu przez każdego Nabywcę posiadającego kod z bonu podarunkowego. Po wpisaniu nr kodu w trakcie składania zamówienia, kwota należna za złożone zamówienie zostanie pomniejszona o wartość bonu podarunkowego.

5. Bon podarunkowy może być wykorzystany w całości tylko raz. W sytuacji, w której wartość bonu jest wyższa od wartości zamówienia, pozostałą część kwoty z bonu Nabywca może wykorzystać przy kolejnych zakupach.

6. W przypadku skorzystania przez Nabywcę z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, poprzez zwrócenie całości zakupionego towaru:

a. bon podarunkowy, który nie został jeszcze wykorzystany, staje się nieaktywny w chwili złożenia przez Nabywcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

b. wartość bonu podarunkowego, który został już wykorzystany, będzie potrącona od kwoty zwracanej Nabywcy z tytułu odstąpienia od umowy.

7. W przypadku skorzystania przez Nabywcę z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, poprzez zwrócenie części towaru:

a. bon podarunkowy, który nie został jeszcze wykorzystany, pozostaje aktywny, a Nabywca otrzyma pełną kwotę za część zwróconego towaru,

b. bon podarunkowy, który został już wykorzystany - Nabywca otrzyma pełną kwotę za część zwróconego towaru.

8. Postanowienia ust. 6 i 7 nie stanowią uszczerbku dla uprawnień przysługujących Nabywcom, przywidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. - Ochrona niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271)." 
9. Promocja 30 zł na powitanie:

- czas obowiązywania promocji – do odwołania,

- kod rabatowy nie łączy się z indywidualnymi rabatami Klientów,

- jeden Klient może kupić tylko jedną sztukę tego samego produktu objętego kodem,

- promocje z użyciem kodów rabatowych nie łączą się ze sobą. W jednym zamówieniu można wykorzystać wyłącznie jeden kod rabatowy,

- kod rabatowy może zostać wykorzystany jedynie w sklepie internetowym www.audio-mix.pl,

- kod rabatowy może być wykorzystany przy każdej formie dostawy,

- kod rabatowy może być wykorzystany przy wszystkich formach płatności, obowiązujących w sklepie internetowym www.audio-mix.pl

- kod rabatowy nie może zostać wymieniony na ekwiwalent pieniężny,

- kod rabatowy nie podlega obrotowi handlowemu.

Jak skorzystać z kodu rabatowego?

- wpisz swoje imię oraz adres e-mail w oknie pop-up, 
- na podanego maila zostanie wysłany kod kuponu rabatowego,

- w podsumowaniu zamówienia w polu o nazwie „bon podarunkowy lub kupon promocyjny”  wpisz kod rabatowy podany w e-mailu,

- po wpisaniu kodu system poprosi o zalogowanie się lub rejestrację,

- po zalogowaniu zostanie naliczony rabat, obniżający wartość danego produkty do kwoty zaprezentowanej powyżej.

XIII. Postanowienia końcowe

1.Przed złożeniem zamówienia Nabywca powinien zapoznać się i zaakceptować powyższy regulamin.

2.W przypadku nieodebrania przesyłki przez Nabywcę, zamówionej „za pobraniem”, z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność Sprzedający może odmówić dokonywania dalszych zakupów.

3.Wszystkie informacje i zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi (zgodnie z Art. 17 ustawy z 4 luty 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 80 poz. 904). Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

4.Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

– zmiany cen towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

– wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,

– wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,

– przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego,

– realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

5.Wszelkie zmiany, o których mowa w pkt 4. powyżej nie będą miały wpływu na już zawarte umowy lub treść złożonych zamówień bez zgody Nabywców. Zmiany lub odwołanie akcji promocyjnych nie będą miały wpływu na prawa osób, które wzięły w nich udział, chyba że za ich zgodą.

6.Sklep audio-mix.pl nie wypożycza oferowanego sprzętu do testowania.

7.Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronach sklepu należą do ich właściciela i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi.

8.Ewentualne niedogodności związane z realizacją transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.

9. O  każdej  zmianie  Regulaminu  Sprzedający powiadomi  zarejestrowanych Nabywców poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

10.Na mocy ustawy z dnia 21 listopada 2008 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 223, poz. 1464 art. 25) sprzedający ma obowiązek nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju (okap kuchenny). Nabywca jest zobowiązany dostarczyć zużyty sprzęt na własny koszt. Adresy punktów zbierania w swoim mieście otrzymają Państwo w urzędzie gminy.

Zużyty sprzęt.

Jeśli kupujesz u nas sprzęt elektryczny lub elektroniczny możesz skorzystać bezpłatnie z opcji „Mam zużyty sprzęt do oddania”.

Dostarczając zamówienie odbierzemy od Ciebie nieodpłatnie zużyty sprzęt, o ile jest on tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższej możliwości:
Prosimy o zaznaczenie opcji „Mam zużyty sprzęt do oddania” podczas składania zamówienia w sklepie internetowym lub poinformowanie o takiej potrzebie pracownika sklepu fizycznego w trakcie dokonywania zakupu – dzięki temu pomożesz nam się przygotować na dodatkowy transport. Jeśli z przyczyn technicznych nie uda się wybrać powyższej opcji - prosimy o przesłanie informacji o chęci skorzystania z nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu poprzez formularz kontaktowy.

Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu realizowany jest w miejscu dostawy nowego sprzętu. Pamiętaj, że w przypadku, w którym nie wykupisz usługi „Wniesienie sprzętu na dowolne piętro” lub innej z usług dodatkowych, transport zakupionego sprzętu zrealizowany będzie przez 1 osobę pod budynek. W takim przypadku, zużyty sprzęt odbierany będzie z tego samego miejsca.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*:

 • Zapewniamy klientom nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 • Dostarczając klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych zapewniamy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 • W sklepach fizycznych o powierzchni co najmniej 400 m2 jest przyjmowany nieodpłatnie bez konieczności zakupu nowego sprzętu zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm.
 • W sklepach fizycznych o powierzchni sprzedaży poniżej 400 m2 zakazane jest zbieranie niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu.
  Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.
 • Pamiętaj również, że:
  zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub innemu podmiotowi uprawnionemu.
  * Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688).


Zobacz, gdzie znajdują się punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Polski: Lista punktów zbierania zużytego sprzętu